Projecten

Het ontwikkelen en realiseren van een passende en maatschappelijk aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen met en zonder zorgvraag.

Wij zijn Fivente. We ontwikkelen levensloopbestendige woningen op bijzondere locaties. We geven historische gebouwen graag een nieuwe duurzame bestemming en kiezen bij nieuwbouw voor innovatieve oplossingen. Onze unieke Fivente Formule combineert zelfstandig wonen met zorg op maat. Om dat te bereiken werkt ons team van bouw- en zorgexperts altijd samen met de lokale zorgaanbieders.  

 

Wie kiest voor een Fivente-woning kiest voor rust en zekerheid. Want onze woningen worden zo ontworpen dat je er kan blijven wonen, ook als er op termijn een zorgbehoefte ontstaat. We creëren een thuis voor nu en voor later. Want oude bomen die verplant je niet, die koester je!

Woonomgevingsconcept

Of je nu jong of (stok)oud bent, je wilt je graag thuis voelen en ‘nestelen’ in de omgeving waarin je woont. Dit concept maakt het mogelijk! Bij de ontwikkeling ervan hebben we daarom niet gekeken naar het vastgoed alleen, maar naar de sociale context en de samenhang tussen het geheel van woningen, (zorg)vastgoed en voorzieningen. Gezamenlijk vormen ze nu een logische eenheid.

Woonwensen

…omdat hele stadsdelen en woonwijken vandaag de dag niet voldoen aan de eisen van morgen

Iedereen heeft ermee te maken: de terugtrekkende overheid, toenemende vergrijzing, nieuwe regelgeving, andere woonwensen

en een woningaanbod welke hier nauwelijks op aansluit. Omdat wij, Fivente, er dagelijks mee werden geconfronteerd, zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. En we hebben hem gevonden, als we de deskundigen mogen geloven…: Nieuw Hollands Wonen!

Het concept

Een woonomgevingsconcept dat jong en oud toekomstperspectief biedt

Dit unieke woonomgevingsconcept biedt steden en stedelijke agglomeraties een leefomgeving met samenhang, die werken en wonen integreert en mensen in elke levensfase faciliteert. Kort en goed, Nieuw Hollands Wonen is een duurzaam, aantrekkelijk en ‘respectvol’ concept waarmee we ons land toekomstbestendig kunnen inrichten.

Interessant voor iedereen

Dé redenen waarom Nieuw Hollands Wonen interessant is voor overheden, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, aannemers, financiers en (uiteraard!) bewoners

 • Zo bevorderen we indirect een goede doorstroming binnen de woningmarkt
 • We spelen in op een toenemende zorgvraag en een terugtrekkende overheid
 • Zo brengen we de zorg op een heel natuurlijke manier dichter bij de mensen die de regie in handen nemen door tijdig ´toekomstklaar´ te gaan wonen.
 • De woningen (huur/koop) zijn op elke leefsituatie voorbereid.
 • De leefomgeving is ingericht op zelfstandig wonen voor zowel jong als (stok)oud.
 • Dit is de ideale oplossing voor alle generaties en antwoord op de grijze golf en de woningnood.
 • Wijk- en zorgvoorzieningen zijn a la carte beschikbaar voor het hele stadsdeel in samenwerking met de lokale partijen

Woonvormen

Onderzoek en praktijkervaring vormen de basis voor Nieuw Holland Wonen

Ze zijn er in 1001 vormen: levensloopbestendige woningen, woonzorgzones, kangoeroewoningen, patiobungalows, woonzorgcomplexen en aanleunwoningen. Maar het blijven vooralsnog kleine, op zichzelf staande woonprojecten, die zeker geen oplossing bieden voor de grote sociaalmaatschappelijke veranderingen waar we mee te maken hebben in verstedelijkte gebieden.


Vooral hier zijn woningen, wijken en voorzieningen nauwelijks aangepast aan de woonwensen van de bewoners, de vergrijzing en geen doorstroming op de woningmarkt en alles wat daar mee samenhangt. Wij ervaren dit in de praktijk. En onze bevindingen wordt bevestigd door diverse onderzoeken, rapporten en conclusies. Mede hierdoor zijn we er zeker van dat Nieuw Hollands Wonen in een belangrijke behoefte voorziet.

De woonomgeving

Nieuw Hollands Wonen is als dorpswonen, maar wel midden in de maatschappij

Iedereen wil het: zelfstandig kunnen én blijven wonen in een ruime, lichte woning binnen een aantrekkelijke omgeving, midden in de maatschappij en vlakbij de belangrijkste (zorg)voorzieningen. Dit ‘grootstedelijke’ woonconcept biedt het allemaal. Maar wat maakt het nu zo anders dan wat u al kent?


Het volgende: Nieuw Hollands Wonen is als wonen in een ruim opgezet, aantrekkelijk dorp in of naast de stad, in moderne ‘toekomstklare’ woningen, vlakbij zorgvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Particuliere Woonzorg

Fivente ontwikkelt ook Particuliere Woonzorg voor Ouderen!

Hieronder vind u informatie over deze manier van wonen, ook georganiseerd vanuit uw vertrouwde zorgontwikkelaar Fivente! Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via telefoon of middels bijgevoegde link.

Particuliere woonzorg voor ouderen is een vorm van ouderenzorg waarbij ouderen in een kleinschalige, huiselijke setting kunnen wonen. Deze woonzorgvoorzieningen worden vaak geëxploiteerd door particuliere zorgaanbieders en verschillen van de grootschalige verpleeghuizen die traditioneel geassocieerd worden met ouderenzorg.

Kenmerken van particuliere woonzorg voor ouderen zijn onder andere:

 • Kleinschaligheid: Doorgaans wonen er slechts enkele ouderen in een particuliere woonzorglocatie, waardoor er meer persoonlijke aandacht en zorg op maat geboden kan worden.
 • Huiselijke sfeer: De woonomgeving is vaak ingericht als een normaal huis, wat bijdraagt aan het welzijn van de bewoners.
 • Persoonlijke zorg: Ouderen ontvangen zorg en ondersteuning aangepast aan hun individuele behoeften.
 • Eigen meubilair: Ouderen kunnen vaak hun eigen meubels en persoonlijke bezittingen meenemen, waardoor de woonomgeving vertrouwd aanvoelt.
 • Kleinschalige activiteiten: Naast zorg worden er vaak kleinschalige activiteiten georganiseerd om sociale interactie te stimuleren.

Voordelen van Particuliere Woonzorg voor Ouderen

De ‘wooncomplexen’

De wereld van Nieuw Hollands Wonen

In de afgelopen decennia is er veel gebouwd, maar nauwelijks rekening gehouden met de wensen, eisen en noden van moderne, ‘wereldwijze nieuwe burgers’. Zij hebben in mindere en meerdere mate behoefte aan comfort, privacy, ruimte, licht, zelfstandigheid, veiligheid en geborgenheid. Het concept Nieuw Hollands Wonen speelt hier op in.

Onder andere door middel van een of meer speciale, centrale wooncomplexen. Deze zijn ingericht met appartementen voor alle mensen in alle leeftijdscategorieën die op termijn mogelijk meer zorg nodig hebben. Ook daarom zijn de woningen via een ‘corridor’ verbonden met de ernaast gelegen woningen waarin zorg en services mogelijkheden voor mensen met een zorgindicatie aanwezig is.  Denk bijvoorbeeld aan eerstelijnszorg, dagbesteding, kinderdagopvang, etc. afhankelijk van de behoefte binnen de stad/wijk.

De diverse woningen

De aanschaf van een Nieuw Holllandse-woning is een verstandige investering voor jong én oud

Zoals hiervoor aangegeven, zijn veel huizen en appartementen in ons land niet of nauwelijks aangepast aan de snel veranderende maatschappij. Nieuw Hollands Wonen brengt daar een kentering in.

Hoewel de woningen tegen relatief lage kosten gerealiseerd moeten worden binnen het wooncomplex, beschikken ze toch over alles wat de bewoners nu en in de toekomst nodig hebben. Wat zoal?


618b7739ea2d133ed5f371b469c4fd59

Fivente altijd op zoek naar locaties!

Wilt u een gebied (her)structureren, dan liggen de plannen al voor u klaar…

Wij komen graag met u in contact van zorgorganisaties, ontwikkelaars, financiers tot grondeigenaren om ontwikkelingen te realiseren al dan niet in combinatie met u!

Wilt u daar het fijne van weten, en bent u benieuwd of Nieuw Hollands Wonen overeenkomt met de plannen die u heeft, neem dan contact met ons op.

Vanuit de zorg in ons diverse netwerk hebben wij verschillende aanvragen liggen tot het realiseren van een Nieuw Hollands Wonen concept.

Het ontwikkelen en realiseren van een passende en maatschappelijk aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen met en zonder zorgvraag.