Kerkrade

Fivente start ontwikkeling aan Heistraat 78 te Kerkrade, ook wel bekend als het terrein van de voormalige St. Jan Baptistschool. Deze ontwikkeling wordt vorm gegeven in samenspraak met de gemeente Kerkrade en de ontwerp opdracht is gegund aan SatijnPlus Architecten uit Born.

Het doel is om het terrein te ontwikkelen tot een wooncomplex bestemd voor senioren met een zorgbehoefte.

Dit nieuw te bouwen woonzorg clustercomplex, met een bouwstijl respectvol geïnspireerd op de oude school, maar klaar voor de toekomst, zal bestaan uit 48 tweekamer zorgwoningen met elk een woonkamer, slaapkamer, badkamer en volwaardige keuken, algemene ruimten centraal gelegen bij de hoofdingang en aan de mooie ruim opgezette belevingstuin.

De zorgwoningen zijn bestemd voor senioren met een zorgindicatie. Waarbij voor samenwonenden 1 indicatie geldt per woning.

Uiteraard zal bij het ontwerp en de ontwikkeling rekening worden gehouden met de toekomst waarin duurzaamheid de boventoon voert.

Geïnteresseerden kunnen reeds inschrijven door het sturen van een emailbericht naar info@fivente.nl 

Geplande start bouw: medio 2024 

Geplande oplevering: eind 2025