Buurtparticipatie Brunssum. Herontwikkeling R.K. Rozenkranskerk en partycentrum Het Chalet. Maandag 15 mei 2023

Op Maandag 15 mei jongstleden heeft de informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de herontwikkeling van de Rooms-Katholieke Rozenkranskerk en het naastgelegen partycentrum Het Chalet. 

Tijdens de informatieve inloopsessie is de buurt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de voorgenomen bouwplanformule aan de hand van een maquette, een ‘filmrol’ van de geschiedenis van de kerk, de architect, Fivente team heeft zich voorgesteld , planvorming en afsluitend de plattegrond.

 Het project bestaat uit levensloopbestendige- en zorgappartementen welke een hele duidelijke open buurtfunctie hebben in en om de kerk.

Zie ook bijgaande link; Brunssum – Fivente

Written by: Dimitri de Jong